Disclaimer

Disclaimer

1. Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruik maken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt VitaalWerktBeter® (in persoon Desiree Dankers) geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

 2. Privacy

VitaalWerktBeter® (in persoon Desiree Dankers) respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

3. Copyrights

Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij VitaalWerktBeter®, in persoon Desiree Dankers. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van VitaalWerktBeter®, in persoon Desiree Dankers, mag worden gekopieerd.