Wat betekent het ontwikkeladvies voor mij

Vanaf 1 augustus kan je gebruik maken van een 100% kosteloos ontwikkeladvies mogelijk gemaakt door de tijdelijke subsidieregeling van NL Leert Door, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Update: 2 september 2020
Het maximum aantal ontwikkeladviezen is bereikt. Bij de presentatie van het steun- en herstelpakket afgelopen week is bekend geworden dat het kabinet extra geld uittrekt om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt. Er komt geld vrij voor onder meer scholing en ontwikkeladviezen. Dat geld komt in 2021 beschikbaar. Er wordt nu gekeken hoe dat precies in zijn werk zal gaan. Wil je op de hoogte blijven? Meld dit dan via het contactformulier…

Doel
Met behulp van ontwikkeladvies of scholing mensen hun bestaande werk op een andere manier te laten invullen óf aan de slag te gaan met ontwikkeling en voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt. 

De regeling bestaat uit: 

  • ontwikkeladviezen
  • online scholing 

Gekwalificeerd ontwikkeladvies
Het ontwikkeladvies is bedoeld om werkende en niet werkende professionals, managers en ondernemers (ook ZZP) de kans te geven een maatwerkplan te maken en duidelijk inzicht te geven over wat kansrijke carrière-stappen voor nu of de toekomst zouden zijn.
Het geeft zicht op toekomstperspectief van het huidige werk en toekomstige loopbaanmogelijkheden. Het daagt jou uit na te denken over de volgende vragen. Hoe blijf ik succesvol, gezond en met plezier aan het werk tot mijn pensioenleeftijd. Hoe voorkom ik, inkomensverlies of uitval door demotie, ziekte of werkeloosheid. 

Met een arbeidsmarktscan en goede gesprekken wordt inzichtelijk gemaakt welke kansen er op basis van ervaring en ontwikkelwensen zijn. Je krijgt direct adviezen over online trainingen en andere ontwikkelmogelijkheden. Dit concrete advies helpt jou regie te hebben over je carrière, je energie en vooral met plezier aan het werk te zijn en blijven. 

Geen kosten voor jou of werkgever
Het ontwikkeladvies- en/of scholingsadvies wordt gefinancierd vanuit de overheid en gaat in per 1 augustus 2020. Financiering verloopt via VitaalWerkBeter.  Als deelnemer of eventueel werkgever heb je hier geen omkijken naar! 

Wat levert het nog meer op? 

  • Regie over je werk en eigen leven
  • Het biedt inzicht in kansen en mogelijkheden (Perspectief)
  • Het geeft richting om concreet loopbaanstappen te maken
  • Je gaat beter presteren in huidig of komend werk
  • Je haalt meer energie uit je werk
  • Je krijgt meer zelfvertrouwen en focus
  • Je verminderd en voorkomt stress 

Jouw doel?
Een levenslang toekomstperspectief op een goede carrière en werkplezier? 

VitaalWerktBeter biedt loopbaanadvies door gekwalificeerde coaches met meer dan 15 jaar bedrijfsmatige ervaring en die nog volop in de praktijk staan. 

Aanmelden of vrijblijvend informatie aanvragen kan nu via: 

 

Deze unieke regeling is tot stand gekomen op initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en kan ook worden uitgevoerd door NOLOC erkende loopbaanprofessionals.