Maak een vliegende start met een VitaliteitsScan

Wil je als organisatie topprestaties leveren om nog succesvoller te zijn en te blijven? Dan heb je te zorgen dat je vitaal bent. Als organisatie, team en professional.
Met de VitaliteitsScan

  • zet je vitaal werken direct op de kaart;
  • maak je inzichtelijk waar winst te behalen valt
  • Welke vitalizers je wilt koesteren en behouden

Zo maak je de beweging naar een vitalere organisatie met blijere, pro-actievere, relaxtere medewerkers die bevlogen en passie werken voor jouw organisatie en direct bijdragen aan nog meer succes!

Direct naar VitaliteitsScan …

Een vitale organisatie, noodzaak om succesvol te zijn en te blijven

Wat is een vitale organisatie, en wat is de noodzaak om aandacht te hebben voor vitaliteit in je organisatie?

Een gezonde organisatie is nog geen vitale organisatie. Vitaal zijn betekent wendbaar en flexibel zijn en in goede conditie. Hoe vertaal je dat naar personeelsbeleid, W&S, Arbo en verzuimbeleid en succesvol en zorgeloos ondernemen. Een grote uitdaging voor veel organisaties. Bij vitaliteit wordt er vaak gedacht aan een gezonde leefstijl en oplossingen als gezonde tussendoortjes, fitnessabonnementen worden vaak ingezet. Helaas vaak zonder enig succes. Hoe komt dit?

Vitaal zijn is meer dan fysiek gezond zijn. Kunnen aanpassen aan de omstandigheden, het gevoel de regie te hebben en plezier beleven aan wat je doet bepalen voor een groot deel  hoe vitaal je bent. Vitaliteit betekent energiek, letterlijk levenskracht  ofwel genoeg energie hebben om je plannen te verwezenlijken en plezier in het leven te ervaren (en je onderneming).

Meer productiviteit,  werkplezier en succes!

Dit bereik je door aandacht te besteden aan vitaliteit.  Mensen zijn je organisatie. Ze zijn je grootste kapitaal en ook je grootste kostenpost. Zijn je mensen vitaal dan is je organisatie vitaal. Vitale mensen ervaren werkplezier, zijn efficiënter en effectiever en dus productiever. Ze vallen minder uit en ervaren minder stress waardoor (langdurig) uitval minder voorkomt. In een vitale organisatie staat positief denken en doen centraal, ervaren mensen dat ze regie hebben over hun eigen werk, leven en dus gezondheid. Ze denken met de onderneming mee, hebben dezelfde belangen en ervaren dat ze betrokken en loyaal zijn aan de organisatie. Een vitale organisatie is aantrekkelijk voor werknemers en afnemers.

Dat maakt dat een vitale organisatie de sleutel is tot zorgeloos ondernemen naar succesvol ondernemen!

Vitaliteitsscan, een vliegende start

In 1 oogopslag zien wat de conditie is en of jouw organisatie bruist van energie.

Weten waar je op verliest en succesvol bent. Dat is wat de Vitaliteitsscan oplevert en nog veel meer. Het geeft je direct inzicht in zeer belangrijke organisatiethema’s die vaak minder grijpbaar zijn maar absoluut het verschik maken. Zodat je gericht actie kunt nemen en  direct aan de slag kunt. Aan de hand van de Boven de Lijn -vitaliteitsscan en  interviewtechnieken die echt werken worden de allerbelangrijkste thema’s binnen jouw organisatie echt doorgelicht en haarscherp in beeld gebracht. Hierdoor wordt in een oogopslag helder waar aandacht nodig is, en wat bijdraagt aan de vitaliteit van de mensen en de onderneming.

Met dit krachtige instrument heb je een effectieve aanpak te pakken die wel werkt.  Hierdoor wordt het veel gemakkelijker om vitaliteit bespreekbaar te maken bij alle medewerkers en managers, zodat iedereen de zich persoonlijk bewust wordt van de noodzaak en zelf aan de slag gaat. Je krijgt een verbluffend inzicht in de positieve kracht van vitaliteit in organisaties en de impact die het kan hebben op jouw organisatie. Met deze tool heb je een vliegende start en een resultaat die indruk maakt.

Het is de bundeling van creativiteit Boven de Lijn(r) en de expertise en ervaring van VitaalWerktBeter geweest waaruit deze unieke scan is voortgekomen. De scan geeft antwoorden op vragen die jezelf niet nog kent, en biedt direct een weergave  van het allerbelangrijkste wat mensen in jouw organisatie bezighoudt.

Opbrengst

  • Het geeft helder inzicht in de conditie van jouw organisatie,  welke vitalizers je wilt koesteren en wat beter kan
  • De fantastische kracht van vitaliteit en en het effect op maximaal werkplezier en optimaal presteren wordt duidelijk
  • Je weet wat bijdraagt om jouw organisatie vitaal te houden en te krijgen
  • Mensen raken oprecht gemotiveerd waardoor elke wenselijke verandering blijvend gerealiseerd kan worden
  • Mensen gaan echt snappen waar het om draait in hun werk en leven

Diverse mogelijkheden

De VitaliteitsScan kan zowel individueel, als team of organisatie-breed worden ingezet. Het maakt groei naar een vitalere organisatie mogelijk.  Het sluit aan en geeft antwoord op andere vraagstukken zoals verzuimbeleid, duurzaam inzetbaarheid, in/door-en uitstroombeleid, een leven lang leren, persoonlijke effectiviteit, klantgerichtheid en zelfsturende teams.