Zorgeloos ondernemen

Ploeteren of moeiteloos

Zorgeloos ondernemen, wie wil dat nou niet? Stel je voor: werken in een bedrijf waar mensen met plezier werken en gemotiveerd zijn om het beste uit zichzelf te halen. Als ondernemer bepaal jij de strategie, doelen en faciliteer je mensen in hun werk. Iedere werknemer weet wat er moet gebeuren en voelt zich verantwoordelijk voor het bedrijf, de producten, diensten en de klant. Er is volop ruimte voor talent en eigen initiatief.  Jouw bedrijf heeft een geweldige aantrekkingskracht voor je mensen en je afnemers. Zo is ondernemen moeiteloos en zorgeloos. 

Stress als remmende factor

Zorgeloos ondernemen begint bij het wegnemen van belemmeringen. Werknemers kunnen zich om verschillende redenen niet lekker voelen in hun werk. Het gevolg is stress en het resultaat van langdurige stress is uitval of zelfs burn-out. Wist je dat zo’n 35% van al het werk-gerelateerd verzuim terug te voeren is op stress? Dat zijn in Nederland 7,5 miljoen werkdagen per jaar. En een gemiddelde werkdag kost, zo’n 275 tot 400 Euro per dag door verlies van productiviteit of vervanging, naast loonderving. Daarmee is stress op het werk de belangrijkste oorzaak van verzuim. Als jij zorgeloos wilt ondernemen, is het dus zaak om als eerste de oorzaken van stress aan te pakken.

Belangrijkste oorzaken van stress

Stress is een breed begrip. Het staat voor langdurig onvoldoende opladen, waardoor mensen ongemerkt en heel langzaam minder energie en kracht hebben. Waarom ervaart de een wel stress in een bepaalde functie, bedrijfscultuur of binnen een organisatie en de ander niet? Dat komt omdat stress verschillende oorzaken heeft. Het kan in de mens zelf liggen verscholen, zoals perfectionisme, grenzen stellen, overprikkeld zijn, compensatie- en prestatiedrang of overvraagd worden. Oorzaken kunnen ook buiten het werk liggen, in de privésfeer. Bijvoorbeeld het meemaken van een heftige periode, mantelzorg moeten verlenen, slaapgebrek (jonge gezinnen) etc. Ook kan het werkgerelateerd zijn, bijvoorbeeld bij veel regeldruk of organisatieveranderingen. 

Het gaat er dus om op elke plek de juiste mensen te krijgen, werk en omstandigheden te optimaliseren én vooral de mensen te leren hoe ze beter om kunnen gaan met hun specifieke stressfactoren.

Zorgeloos ondernemen met VitaalWerktBeter

Over stress zijn vele cijfers en feiten beschikbaar. Over de belangrijkste is iedereen het eens. Stress ondermijnt de productiviteit, kost ondernemers veel geld en leidt tot onnodig veel uitval en verzuim. Het vaststellen en analyseren wat stressfactoren zijn is een ding, beleid en regelgeving maken is een tweede maar nog belangrijker is dat jij als ondernemer weet welke oplossingen er zijn om de negatieve gevolgen van stress tegen te gaan.

Bij VitaalWerktBeter geloven we in aanpakken, en doen. We brengen de redenen van het verzuim snel en doeltreffend in kaart en gaan daarmee aan het werk. We pakken samen met jou de belangrijkste oorzaken aan, op individueel én organisatieniveau. Terwijl we het verzuim onder controle brengen, werken we gelijktijdig aan het voorkomen ervan.  We creëren een vitale onderneming. Zo ontstaat er een gezonde bedrijfscultuur met meer werkplezier en productiviteit en gegarandeerd een blijvend resultaat.  

 Dé stap van zorgeloos ondernemen naar succesvol ondernemen.

Maak een vliegende start!

VitaalWerktBeter zorgt voor groei naar een vitale organisatie die succesvol is.

Geïnteresseerd?
We komen graag langs om meer te vertellen

Ik wil

4 + 4 =

Creëer werkplezier

Optimaliseren van betrokkenheid en verantwoordelijkheid
Biedt meer werkplezier en energie.

Creëer groei

Hogere productiviteit & meer succes
Jouw bedrijf wordt aantrekkelijker (voor afnemer en je mensen).